Otevřený dopis České televizi k pořadu "Český Barnevernet?"

Úterý v 12:36 | PKSPOD + A. Havlíková |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
níže uvádíme Otevřený dopis České televizi k pořadu "Český Barnevernet?" z cyklu "Otisky doby", který nám zaslala kolegyně paní Mgr. A. Havlíková. Jedná se čistě o její osobní / soukromý názor, který není oficiálním stanoviskem žádného subjektu státní správy. Děkujeme kolegyni za možnost uveřejnit její stanovisko na blogu PKSPOD.

------
Vážená redakce,
dovoluji si reagovat na Vaši reportáž z cyklu Otisky doby uveřejněnou dne 2. 5. 2018 na ČT 1 pod názvem Český Barnevernet, která se zaměřovala na práci OSPOD v České republice.
Předem mého otevřeného dopisu bych ráda uvedla, že nejsem v žádném vztahu s uveřejněnými případy ani s OSPODy, kterých se tyto případy týkaly či týkají.
Velmi mě mrzí, že se Vám tak důležité a palčivé téma nepodařilo uchopit a zveřejnit s úplnými, přesnými a všemi relevantními informacemi. Nemohu se vyjadřovat k jednotlivým případům, protože je neznám, a i kdybych je znala, nemohla bych k nim sdělovat nic, protože by se na mě vztahovala povinnost mlčenlivosti (§ 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí). To je určitě jedním z hlavních důvodů, proč je tak obtížné pravdivě o těchto případech informovat veřejnost v kontextu všech souvislostí. Vždy se na veřejnost dostane pouze jeden pohled, jedna "pravda".
Hlavním důvodem, proč by se o případech nemělo hovořit na veřejnosti konkrétně není tabuizace tématu, ale ochrana práv konkrétních dětí. Obvykle nebývá pro děti lehké vyrovnat se s tím, že jsou středem zájmu veřejnosti, veřejně litovány, veřejně vystavovány. V této souvislosti mě napadá: ptal se někdo dětí, zda mohou být zveřejněny v tomto dokumentu, zda je jim tato publicita příjemná? Vysvětlil jim někdo, že nyní se o nich budou moci v jistém kontextu bavit jejich učitelé, spolužáci, sousedi,… mohou o nich kolovat nějaké informace na sociálních sítích apod.? Připojuji se zde k paní senátorce Baudyšové, která Vám toto v pořadu opakovaně vytýkala.
Váš pořad se zabýval odebíráním dětí z péče rodičů /rodiče. V tomto kontextu bylo uvedeno následující tvrzení: "Podle odborníků je u nás ročně rodičům odebráno tři tisíce dětí, podle některých studií i více než 5 000 dětí. Statistiky o počtu odebraných dětí v Česku nikdo nevede." Upřímně, vůbec nerozumím tomu, jak jste k takovým údajům došli, o jaké studie se jedná. Informace o tom, že se nevedou statistiky je vysloveně nepravdivá.
Je třeba zdůraznit, že všechny případy, kdy jsou děti umisťovány mimo rodinu, jsou velmi pečlivě dokumentovány a zaznamenávány do statistik, které vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Údaje jsou veřejně přístupné na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/7260.
Zásadní výtky mám k hlavnímu poselství pořadu = OSPOD není nikým kontrolován, zneužívá moc, která mu byla svěřena a v podstatě si může dělat co chce. Toto poselství se v žádném případě nezakládá na pravdě. V ČR je nastaveno několik kontrolních mechanismů, aby k ničemu podobnému nedocházelo.
V případě jakýchkoli pochybností o práci konkrétního pracovníka OSPODu se každý může obrátit na jeho nadřízeného, nadřízený krajský úřad, MPSV, ombudsmana. Je-li navíc případ projednáván u soudu, jsou zde další kontrolní mechanismy - námitka podjatosti soudu, odvolání. Každý orgán SPOD se musí řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, kde jsou velmi podrobně popsány i tyto mechanismy (viz např.: https://www.hradeckralove.org/urad/prehled-pisemnych-dokumentu-a-internich-predpisu).
Vážená redakce, jsem velice ráda, že se věnujete tématu sociálně-právní ochrany dětí, žádám Vás ale abyste se tímto tématem zabývali pečlivě a s maximální pravdivostí. Orgány SPOD mají v první řadě pomáhat dětem, které jsou nejvíce ohroženy - dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným - a také jim pomáhají. Nepravdivé (a někdy až tendenční) reportáže ale bohužel výrazně nabourávají důvěru veřejnosti v tuto instituci a v institut sociálně-právní ochrany dětí obecně.
Děkuji

Agáta Havlíková
e-mail: havlikova.agata@seznam.cz
 

Informace PKSPOD: 12. schůze Výboru pro sociální politiku vyzvala MPSV ke stažení vadných metodik ke kuratele a k ZDVOP

12. května 2018 v 15:26 | PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Dne 10. 5. 2018 se konala v Poslanecké sněmovně 12. schůze Výboru pro sociální politiku (VSP PS), která se zabývala vadnými metodikami ke kuratele pro děti a mládež a metodické informaci vztahující se k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a vyzvala MPSV ke stažení těchto metodik. Úsilí bylo korunováno úspěchem, VSP PS vyzval téměř jednoznačně (deset poslanců pro stažení, dva se zdrželi, 0 proti) MPSV ke stažení metodiky spolu i s metodikou pro ZDVOP. Je však třeba se podivit nad tím, že situace kolem vydaných metodik musí řešit až Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a neexistuje v rámci MPSV vnitřní kontrolní systém, který by v budoucnosti bránil státním zaměstnancům vydávat vadné, či protizákonné metodiky. Profesní komora SPOD vítá tento první krok k odstranění těchto vadných metodik. Dalším krokem byla porada krajských metodiků SPOD dne 11.5.2018 na půdě MPSV, na které paní ministryně přislíbila přepracování výše uvedených metodik.

Informace PKSPOD: Velká odezva na založení a členství v PKSPOD

9. května 2018 v 21:02 | PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obdrželi jsme v těchto dnech nesmírné množství reakcí nejenom na vznik Profesní komory sociálně právní ochrany dětí, z.s. (dále jen "PKSPOD"), ale také na pořad ČT, ke kterému jsme zveřejnili naši reakci a zaslali účastníkům tohoto pořadu (a nejenom jim) otevřené dopisy.
Velmi nás těší Váš zájem o členství v PKSPOD. Vzhledem k neuvěřitelnému počtu došlých žádostí o vstup do PKSPOD, Vás požádáme o větší trpělivost při administraci Vašich žádostí o vstup do komory, ať už ve formě čestného, či řádného členství.

Přihláška k čestnému i řádnému členství

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud se rozhodnete o nějaký typ členství dle zveřejněných stanov PKSPOD, vyčkejte prosím na zaslání adresného emailu, který Vám bude doručen s úvodní informací, včetně přihlášky, během několika dní.

Dostupnost blogu

U některých z Vás jsme zaznamenali pomalé zobrazení blogu PKSPOD. V tomto případě není vina na provozovateli tohoto serveru, ale chyba je mnohdy na zabezpečení a stavu výpočetní techniky, kterou používáte na úřadech.

Zabezpečený prostor pro řádné členy PKSPOD

Pro řádné členy PKSPOD připravujeme zabezpečený virtuální prostor, ve kterém budeme moci společně sdílet informace, které jsou pro chod PKSPOD a agendy SPOD důležité, včetně informací o důležitých akcích.

Informace o novinkách na blogu PKSPOD

O dalších informacích Vás budeme pravidelně informovat. Pokud však chcete být informováni o aktualitách na pkspod.blog.cz, můžete se dnes již registrovat na hlavní stránce blogu v levé části, kde je možné vyplnit svůj email pro zasílání informací o změnách na tomto blogu.

Děkujeme ještě jednou za důvěru vloženou do PKSPOD a věříme, že s Vaší pomocí bude její činnost prospěšná tak, abychom naplnili naše motto.
 


Otevřený dopis paní ministryni a náměstkyni 2. Sekce správních činností a sociální politiky MPSV

7. května 2018 v 19:59 | PKSPOD |  Stanoviska Profesní komory
Vážená paní ministryně Ing. Jaroslava Němcová, MBA
Vážená paní náměstkyně Mgr. Jana Hanzlíková


Vážená paní ministryně a paní náměstkyně,

dne 2.5.2018 byl v České televizi odvysílaný pořad Otisky doby, s podnázvem "Český Barnevernet?". Profesní komora sociálně právní ochrany dětí zaujala k tomuto pořadu stanovisko. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném pořadu senátorka za Hnutí ANO vyzývala občany, aby se s problémy s OSPOD obraceli jedině na paní ministryni, dovolujeme si i my Vám sdělit pohled pracovníků OSPOD ČR na daný pořad - viz níže přílohy.

Vzhledem k tomu, že předpokládáme a věříme, že MPSV nepodporuje trend presentovaný Českou televizí v uvedeném pořadu, dovolujeme si Vás požádat o zaujetí stanoviska k danému tématu. Vaše odpověď bude zveřejněna na blogu Profesní komory SPOD http://pkspod.blog.cz.

S pozdravy a přáním všeho dobrého

Mgr. Jana Dvořáková
Předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí, z.s.


Další články


Kam dál