Aktuální oznámení PKSPOD

7. srpna 2018 v 15:00 | PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že v těchto prázdninových dnech rozesíláme všem členům členské průkazy, kdy číslo průkazu bude sloužit jako heslo pro vstup do zabezpečeného prostoru webových stránek PKSPOD, které budou v nejbližší době spuštěny. Odkaz na tyto stránky naleznete již brzy na blogu PKSPOD.

S potěšením můžeme již nyní sdělit, že prvním uveřejněným dokumentem v zabezpečeném prostoru webových stránek bude konstruktivní a vstřícná odpověď MPSV na náš dopis ze dne 5.6.2018. s nastíněnou vizí budoucí spolupráce. PKSPOD za tuto reakci MPSV děkuje a nenechá ji bez odezvy.

S přátelským pozdravem

Výbor PKSPOD
 

Informace PKSPOD

20. července 2018 v 9:38 | PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené členky a členové Profesní komory,
rádi bychom vám oznámili, že do konce prázdnin vám zašleme dle čl. 4 písm. e) Stanov spolku dopis s členskými průkazkami a s dalšími informacemi, které se týkají činnosti PKSPOD. Děkujeme vám za přihlášky a těšíme se na spolupráci s vámi.

Přejeme vám všem pěkný zbytek léta.

Tým PKSPOD

Odpověď MPSV Profesní komoře SPOD k pořadu "Otisky doby: Český Barnevernet?"

19. června 2018 v 17:43 | MPSV + PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám níže předložit odpověď MPSV k našemu otevřenému dopisu ohledně pořadu (zde je odkaz), který odvysílala veřejnoprávní televize v cyklu "Otisky doby: Český Barnevernet?". Níže naleznete celé znění dopisu tak, jak jsme předem slíbili.

PKSPOD si dovoluje poděkovat MPSV za odpověď, ale především se podělit s Vámi o radost z toho, že ohledně uvedeného pořadu "sdílí MPSV názor PKSPOD".

Tým PKSPOD
 


Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců

6. června 2018 v 14:44 | SROS |  Aktuální oznámení Profesní komory
Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců

Jsme velmi znepokojeni současným vývojem sociálně-právní ochrany dětí v České republice.

Metodické vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky směřuje k rozkolísání až k destrukci stávajícího fungujícího systému sociálně-právní ochrany dětí, aniž by tento systém byl nahrazen jiným vhodným modelem. To se velmi úzce a zásadním způsobem dotýká také činnosti opatrovnických soudců do té míry, že bylo rozhodnuto učinit toto prohlášení - jímž se ztotožňujeme s názorem vyjádřeným v dokumentech Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí.

Metodické pokyny a různá doporučení vydávaná Ministerstvem práce a sociálních věcí / Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež z roku 2017, Metodická informace k některým otázkám, vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních ze dne 14. 3. 2018, č.j. MPSV-2018/52877, různá metodická doporučení k výkonu kolizního opatrovnictví, zákazu používání 7denních předběžných opatření ze strany OSPODu, upřednostňování pěstounské péče na přechodnou dobu za každou cenu / zcela popírají i základní ústavní principy, týkající se dětí, jako je právo na vzdělání, právo na ochranu rodiny a rodinného života, právo na ochranu zdraví, na péči odpovídající jejich potřebám a zájmům.

Za Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudcůpředsedkyně Spolku
JUDr. Libuše Kantůrková

Kolín 31. května 2018

Další články


Kam dál