Oznámení o vzniku profesní komory SPOD

7. května 2018 v 13:59 | PKSPOD |  Stanoviska Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás informovat o založení Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí z. s. (dále jen "PKSPOD").
Naším cílem je vytvoření silné odborné profesní organizace jako platformy pro zvyšování profesionality a prestiže sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "SPOD"), pro vzájemné předávání zkušeností mezi pracovníky SPOD, poskytování profesní podpory a hájení zájmů svých členů, zaujímání stanovisek k otázkám týkajícím se SPOD, pořádání odborných diskusí, vytváření nástrojů pro legislativní změny a jejich prosazování a následná realizace v praxi.
Jsme si vědomi toho, že na pracovníky SPOD jsou kladeny vysoké nároky. Vzhledem k výkonu SPOD v rámci přenesené působnosti jsme jedni z mála sociálních pracovníků, kteří mají zároveň status úředníka. Naše práce v sobě nese pomáhající i represivní nástroje a postupy, což s sebou nese neustálá profesní a etická dilemata. Vnímáme, že výkon SPOD je vysoce profesionální činnost zasahující do nejintimnějších lidských situací. Snad právě pro svou určitou "pikantnost" budí v lidech chuť se k ní vyjadřovat, psát o ní a využívat ji i jako náměty pro uměleckou tvorbu bez základních znalostí problematiky. PKSPOD chce vyzdvihnout specifičnost a krásu naší profese a k laickým komentářům poskytnout odbornou alternativu včetně pohledů ze skutečné praxe.
První a zásadní otázka kterou se PKSPOD chystá položit představitelům ČR, nemá, dle našeho názoru zdaleka tak jednoznačnou odpověď, jak se na první pohled může zdát. Je jí skutečnost, zda si z pohledu dlouhodobého plánu hodlá ponechat stát ve svých rukou výkon SPOD v aktuální podobě. Přejeme si být seznámeni s dlouhodobou vizí MPSV, kterou nikdo z nás nezná a chceme v ní identifikovat místo pro SPOD.

Pokud skutečně zůstane SPOD v rukou státu, je důležité, aby za výkon vlastní veřejné správy zaručil stát důstojné a především stabilní ekonomické zajištění těm, kteří pro něj tuto činnost vykonávají. Je nepředstavitelné v jiných oblastech veřejné správy, aby každý rok žádaly
o "dotaci" na výkon svých činností a v podstatě po celý pracovní rok ani nevěděly, s jakou částkou mohou hospodařit. Je nedůstojné, že se výkon nejnáročnější sociální činnosti převážně s nejtěžšími a nemotivovanými klienty, s těmi, kde veškeré předchozí podpory selhaly, výkon sociální činnosti, která má velmi vysoké nároky na vzdělání a na administrativní zpracování své agendy, v rukou státu ekonomicky propadl oproti jiným srovnatelným profesím.

Pokud se ukáže, že stát i nadále chce mít v rukou výkon SPOD a zajistí důstojné ekonomické podmínky těm, kteří tuto činnost vykonávají, jsme připraveni, spolu s Vámi, nabídnout mu tým, který má zájem na vysoké profesionální úrovni výkonu SPOD a je připraven se podílet
i na tvorbě metodických doporučení dříve, než jsou vydaná a až následně diskutovaná
a opravovaná. Jsme připraveni podílet se efektivně na správě a růstu odvětví, které je tak naplněno dilematy především proto, že je tolik veřejné i tolik osobní.

Milé kolegyně a milí kolegové,
výše uvedené není předvolební kampaň ani akademická činnost (myšleno v nejlepším smyslu slova). My jsme jedni z Vás. Řadu let se poctivě věnujeme výkonu SPOD a potýkáme se každý den se stejnými problémy, jako Vy. Něco se nám daří lépe, jinde chybujeme. Pojďte si s námi vzájemně předávat zkušenosti, sdílet dobrou praxi, upozorňujme se i na pracovní úskalí. Doporučujme si kvalitní vzdělávací programy, diskutujme a podpořme se vzájemně. Hovořme stejným jazykem napříč Českou republikou. Pojďme hájit naše zájmy, ale současně se pokusme vdechnout výkonu SPOD vyšší profesionalitu i společenskou prestiž.

Budeme nesmírně potěšeni, pokud Vás naše konání osloví a stanete se členy Profesní komory SPOD.
Profesní komora je otevřená všem pracovníkům SPOD v České republice (viz Stanovy). Jsme přesvědčeni, že velmi přínosné budou poznatky z výkonu metodické a kontrolní činnosti SPOD a bude nám ctí, staneme-li se odborným partnerem pro nejvyšší metodický orgán, MPSV.
Těšíme se na Vás.
Na stránkách komory (http://pkspod.blog.cz) naleznete základní dokumenty a informace, jak se stát členem organizace, v případě, že se tak rozhodnete.
S pozdravem
Mgr. Jana Dvořáková, v. r.
předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama